• Ferdi Kaza Sigortası

  Ferdi Kaza Sigortası ile kaza sonucu meydana gelebilecek riskleri bir yıl için güvence altına alabilir ve böylece beklenmedik bir kaza durumunda kendinizi ya da sevdiklerinizi güvence altına almış olursunuz. 18 ile 60 yaş arasında iseniz Ferdi Kaza Sigortası…

 • Kasko

  Kasko ile sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin…

 • Trafik Sigortası

  Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ya da kısaca trafik sigortası, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan sigorta. Herhangi bir kaza durumunda “karşı tarafın” malına…

 • İşyeri Sigortası

  İşyeri sigorta ile, işyeri binanızı, muhteviyatınızı (Demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) ve camlarınızı, paket olarak bir araya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesinde. Ayrıca poliçe dahilinde çalışanlarınız…

 • Nakliyat Sigortası

  Nakliyat Sigortası ile malların bir yerden diğer bir yere taşınması, bu taşıma sırasında karşılanan tehlikeler ulusal ve uluslararası ekonomiler için göz ardı edilmeyecek derecede önemli olgulardan biridir.Taşımacılığın gelişmesi ile birlikte…

 • Sağlık Sigortası

  Özel Sağlık Sigortası kişinin hastalık ya da kazalar sonucu oluşacak sağlık harcamalarını güvence altına alan ve kişiye göre hazırlanan özel bir sigortadır.Poliçede belirlenen limitler, özel ve genel şartlara göre sigortalanacak kişiyi koruyacak şekilde…

 • Konut Sigortası

  Konut Sigortası, evinizi veya belirli dönemlerde ikamet ettiğiniz yazlığınızdaki eşyalarınızı yangından, hırsızlıktan, terörden, su baskınından, yıkılmalardan ve kazalardan oluşabilecek risklere karşı koruma altına alan geniş kapsamlı bir sigortadır.

 • Seyahat Sigortası

  Seyahat Sigortası, Yurtiçi veya Yurtdışı seyahatleri esnasında oluşan kaza veya ani bir rahatsızlık sonucu ortaya çıkabilecek acil tıbbi yardım masraflarını, hastalık, kaza ve bagaj kaybolması gibi yolculuk risklerini, bilet iptali veya ertelenmesi gibi…

 • Zorunlu Deprem Sigortası DASK

  Zorunlu deprem sigortası, meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, teminatı Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından sunulan, üretimi sigorta acentelerince yapılan zorunlu bir sigorta…