Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası ile kaza sonucu meydana gelebilecek riskleri bir yıl için güvence altına alabilir ve böylece beklenmedik bir kaza durumunda kendinizi ya da sevdiklerinizi güvence altına almış olursunuz.

Kimler Faydalanabilir?
18 ile 60 yaş arasında iseniz Ferdi Kaza Sigortası’na sahip olabilirsiniz. Sigortanızı 65 yaşına kadar devam ettirebilirsiniz.

Güvenceleri Nelerdir?
Ferdi Kaza Sigortası üç farklı teminat yapısı seçeneği ile sunulmaktadır. Teminat Grubu Seçenekleri Eko, Midi ve Maksi olarak adlandırılmıştır ve farklı ihtiyaç seviyelerine göre teminat grubu içerir. Seçeneklerin içerdiği teminatlar ve baz teminat bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ferdi Kaza Sigortası ile derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi veya kısmi maluliyete uğradığınız takdirde, tıbbi tedavinizin sona ermesi ve daimi maluliyetin kesin olarak tespitinden sonra poliçede belirtilen tazminat bedeli size genel şartlarda belirtilen oranda ödenir.

Ne Kadar Süre ile Güvence Altındasınız?
Ferdi Kaza Sigortası’nın süresi 1 yıl olup, poliçeniz 65 yaşına kadar şirketimiz tarafından otomatik olarak yenilenecektir.

Prim Ödeme Koşulları Nelerdir?
Poliçe primlerinizi ABD Doları olarak aylık, 3 aylık, 6 aylık veya peşin olarak kredi kartınızla ödeyebilirsiniz.

Vergi İndiriminden Kimler Faydalanabilir?
Hayat Sigortası için ödenen primler vergiye esas matrahtan düşülebilir.